چگونه مشکل رد کردن دوخت چرخ خیاطی خود را حل کنیم

رد کردن دوخت چرخ خیاطی ژانومه،مارشال،کاچیران چرخ خیاطی صنعتی

1-سوزن را بدرستی داخل میل سوزن قرار نداده اید

2-سوزن کند شده یا کج شده است

3-سوزن یا نخ شما مناسب پارچه نیستند

4-از سوزن بی کیفیت  استفاده شده است

5-برای اینکه چرخ خیاطی شما پارچه های ریون و حریر را بدوزد باید سوزن ته ابی نصب کنید

به اشتراک بگذارید ارسال: