چگونه مشکل سوزن شکستن چرخ خیاطی خود را حل کنیم

سوزن شکستن چرخ خیاطی ژانومه، مارشال، کاچیران چرخ خیاطی صنعتی

1-سوزن  به درستی سر جای خود قرار نگرفته است

2-پیچ سوزن بند که سوزن را نگه داشته شل است

3-از سوزن نازک برای دوختن پارچه ضخیم برای چرخ خیاطی  استفاده کرده اید

4-سوزن نا مرغوب  استفاده شده است

5-پس از چک کردن تمامی موارد چرخ خیاطی در صورتی که چرخ خیاطی شما همچنان سوزن میشکند حتما  به نمایندگی مجاز مراجعه کنید

به اشتراک بگذارید ارسال: