چگونه مشکل نخ پاره کردن چرخ خیاطی خود را حل کنیم

چگونه مشکل نخ پاره کردن  چرخ خیاطی را حل کنیم

1-سوزن را درست نخ نکرده اید

2-درجه کشش نخ  بالا است

3-سوزن نامرغوب  استفاده شده است

4-سوزن چرخ خیاطی به درستی بسته نشده است

5-نخ سوزن و ماسوره به طور کامل زیر تکه پایه قرار نگرفته است

6-پارچه را هنگامی که دوخت چرخ خیاطی تمام شد به سمت عقب نبرده اید

7-نخ انتخاب شده برای سوزن  بیش از حد ضخیم یا نازک است

به اشتراک بگذارید ارسال: